ACUM

moderní a vyzkoušený

Pokud je průměr v toleranci, je to důvod ke spokojenosti se zdravotním stavem?

Měření s Acumem je jen jednou z diagnostických pomůcek,  i když je průměr v tolerančním pásmu/ zeleném/, prohlédněte si  i v jakém vztahu je jin a jang/ na grafech  vlevo na počátku grafu/, event. rozdíl mezi pravou a levou stranou. Také si prohlédněte obrázek odchylek,

jak je energie rozložena v celém organismu. Rozhodující je i anamneza klienta, proč přichází. Málokdy někdo přijde, že chce jen změřit a preventivně udržovat zdraví. V drtivé většině přicházejí klienti s potížemi, tady je důležité nastartovat samouzdravující schopnosti organismu.