ACUM

moderní a vyzkoušený

Mohu se spolehnout na diagnostiku s Acumem?

 Acum je pomocný diagnostický systém, není samospasitelný, má i  svoji chybovost danou celým systémem energetické medicíny i dynamiky lidského těla. Klientovi mohu „vnutit“ svůj názor na jeho zdravotní stav, ale musím postupovat rozumně.  Acum bych chápal jako 

prostředek k určení celkového energetického stavu těla, resp. energetického stavu jednotlivých meridiánů a orgánů. Určitě ale nedělá diagnózu! Acum není pro laika, musí systému východní medicíny rozumět. Pokud se bude výsledek brát jako dogma /možné to samozřejmě je/ bez anamnézy a dalších vyšetření, bude to polovičatá práce.