ACUM

moderní a vyzkoušený

Proč neřešit meridiány, které jsou hodnotami nad pásmem tolerance?

Pokud jsou extrémně vysoké /ale i extrémně nízké/ hodnoty při měření, zvláště pokud k tomu není odpovídající klinika, na prvním místě myslete na to, že se jedná o chybu Vašeho měření.  Takže především bych měření zopakoval. Pokud ale vysoké hodnoty jsou i při opakovaném měření, řešíme je samozřejmě také, ale až na druhém místě po řešení snížených hodnot. A hlavně vždy podle klinických potíží a dalších diagnostických ukazatelů.