ACUM

moderní a vyzkoušený

Co to je tolerance / zobrazený zelený pás/ u jednotlivých meridiánů?

 Nastavili jsme tzv. pásmo zdraví, je to průměrná hodnota jeho naměřených hodnot jednotlivých meridiánů, tedy je to jejich průměrná hodnota +-15% / je to od nás navržená hodnota, vycházející jako doporučená dle dosavadních měření u klientů/. Pokud bychom neudělali

nějakou variantu možného „rozptylu“, byli by všichni mimo pásmo, tedy z energetického pohledu by nebyli harmoničtí. Pokud bychom nastavili např.40% od průměru, byli by všichni „zdraví“. Hodnotu si může každý nastavit sám / pokud byste si to přáli udělat, kontaktujte ing.Ešnera/, podle svých zkušenstí, jak si jako léčitel věří. Možná od nás postupem let zazní doporučení jiné, zatím naše měření říkají, že 15% je přijatelná odchylka.