ACUM

moderní a vyzkoušený

ACU-M

měřenígrafy a vyhodnocenídalší funkce součásti ACU-Mvideoukázky

Měření

Měření můžeme provádět ve třech sadách bodů:

P-pramene
Body pramene jsou významné body každého meridiánu a hladina energie vypovídá o aktuální energetické situaci daného meridiánu.

T-terminální
Energetická hladina v terminálních bodech vypovídá spíše o dlouhodobější energetické situaci v meridiánech.

B-biorytmy
Body biorytmu (vlastní body, home points, horary points) citlivě ukazují na energetickou situaci daného meridiánu. Vhodné pro ovlivnění energie při potížích souvisejících s časovým obdobím charakteristickým pro daný meridián.

Při měření je možné zvolit přepínat mezi třemi způsoby zobrazení (prvním kliknutím obrázek zvětšíte, druhým kliknutím nebo tlačítkem ESC zavřete):

screens_ACUM_body_pramene screens_ACUM_pramene1 screens_ACUM_pramene2

Grafy a vyhodnocení

Pro každý naměřený protokol lze vyvolat několik grafů, které obsahují stav energetický stav z různých hledisek.

Hlavní grafy

zakladnigraf Základní s přehledem všech výsledků jednotlivých meridiánů v pořadí, v jakém za sebou následují v energetickém oběhu, vedle sebe jsou vždy hodnoty na pravé a levé straně.
grafjinjang Jin-jang představuje rozdělení na jinové a jangové dráhy a jejich vzájemný vztah.
grafelementy Elementy – v základním sloupcovém grafu vidíme přehledně jednotlivé dráhy elementů, v dalších grafech, které je možné otevřít, jsou ještě výsledky rozpracovány na pentagramy jinu a jangu, pentagramy pravé a levé strany a konečně pentagram celkový.

Doplňkové grafy

Jedná se o dva grafy s pentagramy a Graf vyhodnocení odchylek, kde na postavě vidíme odchylku energetických hodnot.

Graf Pentagram graf Pentagram 4x grafOdchylky

Vyhodnocení

Ze všech hlavních grafů je možné přejít do „Zobrazit vyhodnocení“, kde jsou nabídnuty základní možnosti řešení daných energetických nálezů. Vycházejí ze základních jednoduchých podmínek: oslabené dráhy posílit stimulací tonizačních bodů ( resp. S podporou bodů pramene a dle možností i předbodem pomocí bodu přechodu), přeplněné dráhy oslabit sedativními body ) opět s podporou bodů pramene a odtažením energie pomocí bodů přechodu). Při rozdílném energetickém naplnění téhož meridiánu pravé a levé strany využíváme k vyrovnání bodů přechodu.

hodnoceni01 Návrh energetického působení na akupunkturní body

U pěti elementů samozřejmě využíváme základních pravidel že pokud element potřebuje energii, stimulujeme daný element a dále energii získáváme od „mateřského elementu“. Pokud energie je v v elementu v nadbytku, necháváme ji odtáhnout následujícími elementy.

Grafy APM

Následující grafy dvojího a trojího dělení (okruhů) jsou pro použití při metodě APM dle W. Penzela, která toto dělení používá pro své masáže. Jsou opět doplněny o zobrazení vyhodnocení s návrhem doporučeného řešení.

Graf APM - dvojí dělení graf APM - trojí dělení

 

Další funkce

V záložce měření můžete i využít porovnání grafů z více protokolů (maximálně 3). Vybrané grafy si můžeme nakonec i vytisknout.V záložce Knihovna lze zobrazit průběhy drah, akupunkturní body, a kliknutím na ikonky energetickou hvězdici a grafické znázornění povelových bodů v pentagramu.

5 elementů, jinové dráhy 5elementů jang hvezda
.
screens_ACUM_nastaveni-nastaveniZáložka Nastavení obsahuje podrobný help, možnost přepnutí do jiného režimu (APM / TCM) a změnu jazyka (čeština, němčina, angličtina), kalibraci a testování sondy, nastavení údajů o uživateli a registraci.
.
.
.

Součásti ACU-M

Zařízení je dodáváno v základní sestavě:

  • sonda e-ACU-Pen rozšířená o konektor pro výstup signálu a připojení napájení z převodníku.
  • převodník signálu
  • HW klíč USB s instalačním SW a uživatelskou příručkou
  • elektroda do ruky

Bez HW klíče je program funkční, ale běží v omezeném režimu:

  • umožňuje prohlédnutí programu
  • v knihovně u dráhy jater umožňuje vidět i způsob znázornění jejích bodů
  • umožnuje nahlédnout do Helpu
  • nedovoluje ukládat nová data.

 

konverter

převodník signálu

pen

e-Acu-Pen

valecek

elektroda do ruky

usbklic

HW klíč USB

kabel

propojovací kabel

kabelusb

kabel USB k PC

nahoru

Videoukázky

Ukázky měření v reálném videu kde na následujících třech záznamech měření můžete v reálném videu shlédnout měření akupunkturních bodů na ruce, na noze a vyhodnocení naměřených hodnot v programu počítače.Měření jsou provedena v předchozí verzi programu (2.0)

Videa na youtube 

 

Měření na ruce

 

Ukázky grafů

 

     

nahoru

Kontakty - informace

ACUM s.r.o.
Telefon: +420 379428620
Mobil +420 602464980
IČO: 29119383
DIČ: CZ29119383

MuDr. Zdeněk Šos
ACUM s.r.o.
346 01 Horšovský Týn
Mobil: +420 602464980
e-mail :zdeneksos@seznam.cz

Ing.Miroslav Ešner
ACUM s.r.o.
Praha 4 - Modřany
Mobil: +420 604294047
e-mail : info@acu-m.cz