ACUM

moderní a vyzkoušený

Pět elementů dle W. Penzela, Praha

 diagnostika a harmonizace jednotlivých orgánů
17. - 18. 09. 2022, lektoři: MUDr. Zdeněk Šos a Zdeňka Šosová, cena 3900 Kč

Pět elementů dle W.Penzela

VODA-DŘEVO-OHEŇ-ZEMĚ-KOV....jak harmonizovat jednotlivé orgány podle jejich příslušnosti ke konkrétnímu prvku - elementu.
Stručný obsah kurzu:
1. základní struktura pentagramu - pěti elementů
2. pravidla a vztahy mezi elementy v pentagramu
3. vztah konkrétního elementu k určitým orgánům lidského těla
4. výuka bodů, kterými lze ovlivnit zdravotní potíže
5. využití programu ACUM a pera ACUPEN při práci s pentagramem a s body elementů
6. podrobná diagnostika účastníků kurzu
 
Přihláška a všechny nutné informace na www.trezalka.cz, kurz se koná v Praze, Atlantis, ul. Štěrboholská 1427/55